Course

კანდიდატის სტატუსმეტრი - ევროკავშირის 12 პირობის შესრულების მდგომარეობა


„კანდიდატის სტატუსმეტრში“ მიმოხილული და გაანალიზებულია თითოეული პირობის შესახებ არსებული მოლოდინები, შესრულების მდგომარეობა და გამოწვევები. მეტის ნახვა
Course

ევროკავშირ-საქართველოს თანამშრომლობის ათი წელი აღმოსავლეთ პარტნიორობის კონტექსტში


პუბლიკაცია აერთიანებს ყოვლისმომცველ ინფორმაციას საქართველოში ევროკავშირის ჩართულობის შესახებ აღმოსავლეთ პარტნიორობის ათწლიან პერიოდში. საქართველოსთვის მიწოდებული ფინანსური, სოციალური, საგანმანათლებლო დახმარების შესახებ ინფორმაცია პუბლიკაციაში მკითხველისთვის მარტივად აღსაქმელი სახით არის წარმოდგენილი. მეტის ნახვა
Course

ერთი ნაბიჯით ახლოს – საქართველო, ევროკავშირთან ინტეგრაცია და კონფლიქტის დარეგულირება?


ევროკავშირ–საქართველოს ასოცირების შეთანხმების და „ნაბიჯი უკეთესი მომავლისკენ“ სამშვიდობო ინიციატივის გათვალისწინებით, აღნიშნულ ნაშრომში გაანალიზებულია თბილისსა და სოხუმს შორის სავაჭრო ურთიერთობების შესაძლო ზეგავლენა ნდობის მშენებლობისა და შერიგების პროცესზე მეტის ნახვა
Course

ევროკავშირსა და საქართველოს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმების ეკონომიკური ნაწილის (DCFTA) შესრულების შეფასება (2014 - 2015) - საჯარო შესყიდვები


კვლევა განხორციელდა თორნიკე ზურაბაშვილის მიერ, საქართველოს რეფორმების ასოციაციაში (GRASS), ფონდ ღია საზოგადოების კვლევითი ცენტრების ახალგაზრდა პროფესიონალების განვითარების პროგრამის (Think Tank Young Professional Development Program) ფარგლებში. კვლევის პროცესი 2015 წლის ნოემბერიდან 2016 წლის აპრილამდე მიმდინარეობდა მეტის ნახვა
Course

საქართველოში ევროპული პოლიტიკის მაკოორდინირებელი შიდა ინსტიტუტების გაძლიერება ვიშეგრადის ქვეყნების გამოცდილების გაზიარებით


პროექტი განხორციელდა საქართველოს რეფორმების ასოციაციის (GRASS) მიერ. GRASS წარმოადგენს მრავალპროფილურ ანალიტიკურ ცენტრს, რომლის საქმიანობის ძირითადი მიმართულებები მოიცავს საგარეო, უსაფრთხოებისა და საჯარო პოლიტიკის სფეროების, საჯარო ადმინისტრირების კვლევასა და ანალიზს. შეფასების (კვლევის) ძირითადი სპექტრი მოიცავს სასამართლოს, განათლების, კონფლიქტის მოგვარების, მოწყვლადი ჯგუფების, თავდაცვის, უსაფრთხოებისა და საგარეო პოლიტიკის განვითარებას. GRASS დაარსდა 2012 წლის ოქტომბერში საქართველოს სხვადასხვა სამინისტროსა და სახელმწიფო უწყების ყოფილ საჯარო მოხელეთა მიერ. დამფუძნებლები გამოირჩევიან საჯარო პოლიტიკისა და მმართველობის სფეროში რეფორმების დაგეგმვისა და განხორციელების გამოცდილებით. მეტის ნახვა
Course

ევროკავშირში გაწევრიანების ბალკანური გამოცდილება


პოლიტიკის დოკუმენტი გამოცემულია ფონდ ”ღია საზოგადოება - საქართველოს” ფინანსური მხარდაჭერით. ავტორთა მიერ დოკუმენტში გამოთქმული მოსაზრება შესაძლოა არ გამოხატავდეს ფონდის პოზიციას. შესაბამისად, ფონდი არ არის პასუხისმგებელი მასალის შინაარსზე. მეტის ნახვა
Course

კოპენჰაგენის დემოკრატიის კრიტერიუმი, როგორც გაწევრიანების მოლაპარაკებების წინაპირობა: საქართველოსთვის საჭირო სტრატეგიული თვითდისციპლინა


ამ კვლევის მიზანია, ევროკავშირის კოპენჰაგენის პოლიტიკური კრიტერიუმების მნიშვნელობის შესწავლა, მის მიმართ საქართველოს მზადყოფნის ანალიზი და ამ გზაზე მომავალში ფუნდამენტურად აუცილებელი მიდგომების შესახებ რეკომენდაციების შემუშავება. დოკუმენტი ავითარებს მოსაზრებას, რომ საქართველოს შეუძლია სტრატეგიული თვითდისციპლინის საფუძველზე ევროპულ ინსტიტუტებში (ევროპის კავშირის საბჭო, ევროკომისია, ევროპარლამენტი) და ევროპის დედაქალაქებში, ხელი შეუწყოს აღქმის ფორმირებას, რომ საქართველო მყარად ადგას კოპენჰაგენის პოლიტიკური კრიტერიუმების დაკმაყოფილების გზას და განჭვრეტად მომავალში იმსახურებს ევროპულ პერსპექტივას. ეს არის უმთავრესი წინაპირობა იმისთვის, რომ საქართველოს მხრიდან გაწევრიანების სურვილის დაფიქსირების შემთხვევაში ევროკავშირმა განაცხადი დადებითად განიხილოს. მეტის ნახვა
Course

საქართველოს გზა ევროკავშირში გაწევრიანებისაკენ


პოლიტიკის დოკუმენტი გამოცემულია ფონდ ”ღია საზოგადოება - საქართველოს” ფინანსური მხარდაჭერით. ავტორის მიერ დოკუმენტში გამოთქმული მოსაზრება შესაძლოა არ გამოხატავდეს ფონდის პოზიციას. შესაბამისად, ფონდი არ არის პასუხისმგებელი მასალის შინაარსზე. მეტის ნახვა
Course

საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანება - მოქმედება უკრაინასა და მოლდოვასთან ერთად, თუ დამოუკიდებლად?


პოლიტიკის დოკუმენტი გამოცემულია ფონდ ”ღია საზოგადოება - საქართველოს” ფინანსური მხარდაჭერით. ავტორთა მიერ დოკუმენტში გამოთქმული მოსაზრება შესაძლოა არ გამოხატავდეს ფონდის პოზიციას. შესაბამისად, ფონდი არ არის პასუხისმგებელი მასალის შინაარსზე. მეტის ნახვა
Course

აღმოსავლეთ პარტნიორობა და საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანების პერსპექტივა


პოლიტიკის დოკუმენტი გამოცემულია ფონდ ”ღია საზოგადოება - საქართველოს” ფინანსური მხარდაჭერით. ავტორის მიერ დოკუმენტში გამოთქმული მოსაზრება შესაძლოა არ გამოხატავდეს ფონდის პოზიციას. შესაბამისად, ფონდი არ არის პასუხისმგებელი მასალის შინაარსზე მეტის ნახვა